ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2016-11-04 16:52:23
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ : ใกล้ช่วงเวลาส่งงบการเงินประจำปี เข้าไปทุกขณะ แล้วนะคะ ทาง DBD ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมในการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทุก ๆ กิจการคะ และฝาก Check List - วิธีการตรวจสอบแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการรับงบการเงิน กรณีนำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ให้เช็คเอกสารกันดีๆ ตามรายละเอียดนี้ เพื่อการยื่นงบการเงินได้ไม่ผิดพลาด และจะได้ไม่เสียเวลา อีกทั้งเสี่ยงกับการโดนค่าปรับกันคะ ^ ^

ARAC , หนึ่งในกลุ่ม AR Group, สำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ยินดีให้บริการผู้ประกอบทุกๆ ท่านเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเรียบร้อยคะ